Kişisel Veri Sahibinin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. Maddesinden doğan haklarını kullanmak isteyen kişilerin bu formu doldurarak aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla Şirketimize ulaştırması gerekmektedir.
* Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:24 İzmit/Kocaeli - İZMİT adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
* Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
* Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin bilgi@kocaelikaya.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
* Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden bilgi@kocaelikaya.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
* Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimize yukarıdaki yollardan biri ile ulaşan başvuruda yer alan talepler, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin cevabımız Kişisel Veri Sahibine 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Yapılan talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tarafınızdan Şirketimiz tarafından talep edilecektir.
Formu İndirmek için Tıklayınız.